יהודי לרב, כיצד אני עם כל החיים הקשים שלי יכול לשמוח? מה ענה לו הרב? ומהיכן לומדים זאת? • הרב אלחנן כהן בטיפ לחיים שמחים, מפרשת השבוע, פרשה למעשה, פרשת "כי תבוא"