אמירת סליחות בהשתפכות הנפש ביום א' דסליחות שנת תש"מ מהרה"ק מצאנז קלויזענבורג זי"ע - מדובר בהקלטה נדירה שעברה לאחרונה עיבוד מיוחד עד לתוצאה אשר לפניכם - הקלטה איכותית ונדירה.