לא להאמין!!!!!
היה ים סיעת הדישמיא
זה רק מאיתו יתברך
אבא אלפי תודות על כל יום ויום על כל רגע ורגע
תודה!!!!