צילום: פלאש 90

לראשונה: הראב"ד מסר דרשת שבת שובה ב'ליל שישי' וביום שישי

לראשונה מסר הגר''מ את דרשת שבת שובה אף בליל שישי ובערב שבת קודש במספר מוקדים ברחבי ארץ הקודש, כאשר בליל שישי נשא דרשת שבת שובה בשכונת רמת אברהם בבית שמש, וביום שישי נשא דרשה נוספת בשכונת רמות א' בירושלים

חידוש נרשם השנה בחצר מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א, כשלראשונה מסר הגר"מ את דרשת שבת שובה אף בליל שישי ובערב שבת קודש במספר מוקדים ברחבי ארץ הקודש, כאשר בליל שישי נשא דרשת שבת שובה בשכונת רמת אברהם בבית שמש, וביום שישי נשא דרשה נוספת בהיכל בית המדרש מנין אברכים בשכונת רמות א' בירושלים, וביום השבת מסר כהרגלו את הדרשה המסורתית הנמסרת מידי שנה בשנה ביום השבת קודש בהיכל בית המדרש הגר"א בשכונת הר נוף בירושלים.

סדרת הדרשות החלו בליל שישי בשכונת רמת אברהם הנמצאת בימים אלו בסוף שלבי אכלוס מתקדמים, כשבמהלך ביקור חיזוק שערך במקום נשא "דרשת שבת שובה" להמוני התושבים בשכונה החדשה.

במהלך החודשים האחרונים זורמים עוד ועוד משפחות חסידים ובני תורה לשכונת "רמת אברהם" המתבססת בימים אלו במרכז בית שמש, כאשר בד בבד אף מורגשת תנופת הקמת בתי כנסיות ובתי מדרשות מפוארים לכלל הקהילות, חסידים ובני תורה, וקהילות מבני היישוב הישן בירושלים הבאים לקבוע דירתם בשכונה החדשה.

בדרשת שבת שובה שנמסרה בשכונה בליל שישי, האריך הגר"מ שטרנבוך שליט"א על מעלת וחובת התשובה בימים אלו, ובחלק ההלכה הרחיב בסוגיא ד"מצווה הבאה בעבירה", ובסוף דבריו עבר לעניינא דיומא כשבדבריו ביקש מכלל תושבי השכונה החדשה להקפיד על כללי הצניעות ולשמור על אורח חיים שמרני, "שהכל יהיה לכתחילה ולא בדיעבד", והוסיף כי יש לשמור על השלום והשלווה בשכונה ולייסד בה שיעורי תורה.

בדבריו אמר לתושבים: "אנחנו נמצאים כאן ביישוב חדש. ידוע מה שכתב ה"חכם צבי" לבאר הטעם שהיו צריכים נס פך השמן בחנוכה אע"פ שטומאה דחויה בציבור, מפני שעסקו ב"חינוך" ובהתחלה חדשה, ולכן הקפידו לעשותו בשלמות ובטהרה ללא שום פגם טומאה, וגם כאן מאחר שבונים כאן יישוב חדש, צריכים להקפיד שהכל יהיה "לכתחילה", ולהוסיף אפילו יותר ממה שחייבים מעיקר הדין, כי כשבונים דבר חדש צריך לחנכו ב"טהרה ובשלמות".

בדבריו עורר עוד על שמירת גדרי הצניעות ועל ייסוד שיעורי תורה בשכונה ואמר: "צריך לסדר כאן שיעורי תורה, ולהעמיד כאן רבנים ותלמידי חכמים שיהיו מסורים לציבור, וכמו כן יש לשמור על כל גדרי הצניעות, ומי שאינו שומר על גדרי הצניעות אין מקומו כאן, ובסייעתא דשמיא המקום הזה יעמוד לשם ולתפארת, וצריכים אנחנו לראות שהיישוב הזה יהיה בשלום ובשלווה, ללא מחלוקת".

"העיקר שנקבל על עצמינו עול תורה ומצוות, ובזה נזכה שהשכונה תהא לשם ולתפארת בישראל, ולפי מה שאני רואה היום בתחילת היישוב, הרי אני רואה כבר גם את העתיד – את תפארת היישוב שיהיה בס"ד במקום הזה לשם ולתפארת בישראל".

יצויין, כי לפני תקופה כתב אף מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א מכתב בכתב ידו, בו הוא קובע כי המקום נקי ומהודר ללא שום חשש. במכתבו המיוחד כתב מרן הגר"ח שליט"א: "בעניין שכונת רמת אברהם (גולובנציץ) בית שמש, לאחר שפעלו על פי הוראת גדולי תורה והוראה, והשקיעו דמים רבים לבדיקת והכשרת הקרקעות, בוודאי המקום מהודר למגורי כהנים ויראי ה'". מרן הגר"ח שליט"א הוסיף בברכה כי "ברכת ה' יחול על כל המתיישבים שמה", וחתם בחתימת יד קדשו.

לאחר סיום הדרשה עברו המונים מתושבי השכונה לקבל את ברכת השנים ממרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א, שבירך אחד לאחד בברכת השנים ברוחניות ובגשמיות.

צילום: י. נ. ק.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו