ממה חשש החבר שרצה להתחזק? מדוע הברחש נשרף אל מותו? וכיצד אנחנו לא נהיה כמו ברחשים? הרב אלחנן כהן בטיפ חשוב ובפרט לקראת יוה"כ.