לקראת יום הכיפורים: הקלידן יוסף יצחק פרקש בביצוע אינסטרומנטלי מיוחד לניגון חב''ד "כי אנו עמך"