מה גרם לרבי יהודה עדס שליט"א לאהוב את ברכת המזון? מדוע אמון הוא יסוד החינוך? הרב אלחנן כהן בטיפ חינוכי חשוב לפרשת האזינו.