תיעוד נדיר ומרגש: ראשי ישיבת סלבודקא בריקוד משותף בשמחת בית השואבה בהיכל הישיבה.

בשמחת בית השואבה שהתקיימה בהיכל ישיבת סלבודקה בבני ברק, השתתפו אלפים מתלמידי ובוגרי הישיבה.

בשיאה של המעמד פצחו בריקוד שני ראשי הישיבה הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש שליט"א, בתיעוד מופלא שהגיע לידי 'חדשות JDN' נראה כיצד שני ראשי הישיבה רוקדים ממושכות בשמחה עילאית.

יצוין כי הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש משמשים יחד בהנהגת ישיבת סלבודקה, וידידות ואהבת שני ראשי הישיבה זה לזה היא מהמופלאות שבדור, כאשר מכבדים אחד את השני באופן מעורר השתאות.