ממש מרגש לראות את האברכים נבחנים, ממש כי הם חיינו.