ח"כ ישראל אייכלר בפנייה במליאת הכנסת לשר הבריאות: "כואב מאוד שלמרות השיפור וההנחיות החדשות, ופתיחת כל המשק וכל התחבורה והחופים, עדיין לא נותנים להיכנס עדיין לבתי הכנסת". עוד מחה: "במקום ששורפים בתי דין ישרפו בתי משפט"

ח"כ ישראל איכלר נשא נאום במליאת הכנסת אודות הכאב הגדול בסגירת בתי הכנסת. בנאומו ציטט דברים מרטיטים של ה'אש קודש' מפיאסצנה הי"ד, שכתב על הצער הנורא בסגירת בתי כנסת ותלמודי תורה בוורשה של שנות השואה: "גם כשהשם מלקה אותנו, חלילה, הכל לטובה. אבל כשמלקים אותנו משמים, בדברים שחס ושלום מרחיקים אותנו, אין תלמוד תורה לתינוקות של בית רבן, אין ישיבה, אין בית מדרש להתפלל בציבור ולא מקווה וכדומה, האפשר שגם עתה כוונתו לטובה? הרי נאמר "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל", זו הברכה היחידה של בלעם הרשע שלא נהפכה לרעה, אמרו חז"ל. והנה איך אפשר לחיות כשבתי הכנסיות והבתי מדרשות הסגורים?"

"הוא שאל והשיב: "כן, בסוף גם זה יתהפך לטובה לישראל". כמו שכתוב "כילה ה' את חמתו ויצת אש בציון". אמרו חז"ל "שפך חמתו על עצים ואבנים ולא כילה את ישראל". חורבן בית המקדש היה דבר נורא, אבל זו היתה כפרת עוונות, להצלת שארית ישראל. גם על סגירת בתי הכנסת ובתי המדרש, אמר רבי קלונימוס, "ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית". זה רק נראה כנגע. כרגע זה נראה כמו נגע, אבל יעזור השם ואחר כך נראה שהכל נעשה לטובה".

ח"כ אייכלר אמר כי "סגירת בתי כנסת זה לא עניין של אי נוחות. זה המצב הקשה ביותר בחיי היהדות. לכולנו הייתה תקופה לא נוחה וקשה מאוד. נפטרו אנשים רבים לצערנו וכל נפש אחת מישראל, היא עולם מלא. אבל אי אפשר בכלל להשוות את המספרים בארץ לבין העולם. זכינו מאז בל"ג בעומר שהתמעטה המגיפה ויהי רצון שלא תשוב לעולם. הדבר הראשון שהיו צריכים לפתוח, בזהירות מתבקשת, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, ולימוד התורה בישיבות ובתלמודי התורה. כי הם חיינו ואורך ימינו" .

בסיום קרא ח"כ אייכלר לשר הבריאות החדש יולי אדלשטיין לפתוח עוד היום בת בתי הכנסת, לפי הנחיות הריחוק הנדרשים. "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך'. במשך חודשיים התגברנו והתחזקנו מול בתי הכנסיות הסגורים. זה היה כאב גדול, אבל קיווינו שברגע הראשון האפשרי, נחזור לבית המדרש. לכן כואב מאוד שלמרות השיפור וההנחיות החדשות, ופתיחת כל המשק וכל התחבורה והחופים, עדיין לא נותנים להיכנס עדיין לבתי הכנסת. יש לפתוח עוד היום את בתי הכנסת לפי הוראות שניסחו במשרד הבריאות".

בתוך כך, ח"כ אייכלר מחה במליאת הכנסת על השתיקה התקשורתית לאחר הצתת בתי הדין הרבניים ועל השתיקה של אנשי המשפט סביב המקרה הקשה. "ברצוני לעלות את הכאב הגדול של הצתת בתי הדין הרבניים, ואת שתיקת הכבשים סביבה. רוב אזרחי הארץ אינם יודעים על כך. מה היה קורה אם איזה מטורף היה מצית בית משפט, הרי ברור שכל הארץ הייתה מזדעזעת, כל הפרשנים וכל המהדורות היו עוסקים בזה שוב ושוב".

"בתי דין רבניים הוצתו בזדון, וכולם נאלמו דום. השקט הוא רפש. חייבים לעורר את דעת הקהל על כך: מי שמאפשר הצתת בתי דין רבניים יגרום לכך שיוצתו בתי משפט ואז יזעקו געוואלד. יש למנוע כל אלימות, ובפרט אלימות נגד בתי דין רבניים, ולהקים קול זעקה כאילו הוצתו בתי משפט להבדיל". סיים ח"כ הרב אייכלר.

הגר"ד לאו בדרישה דחופה מנתניהו: "פתח את בתי הכנסת באופן מיידי"

כזכור, סיעת יהדות התורה פנתה אתמול לראש הממשלה, לשרים הנוגעים בדבר ולמועצה הלאומית לבטחון (המל"ל), להכליל במסגרת החזרה לשיגרה של המשק, גם את פתיחת בתי הכנסת, פתיחת הישיבות וחידוש התחבורה הציבורית לערים, לישובים ולשכונות חרדיות ברחבי הארץ, בכפוף להנחיות ולכללים שייקבעו.

בהודעה שפורסמה בתום ישיבת הסיעה נמסר כי "לנוכח העובדה שבימים האחרונים נקבעו כללים חדשים, ניתנו הקלות רבות בנושאים ובשטחים שונים, אין ספק שיש לקבוע זאת גם לגבי בתי כנסת, ישיבות ותחבורה ציבורית לשכונות וערים חרדיות, והכל בהתאם לכללים ולהנחיות שייקבעו".

"בראש ובראשונה יש לאפשר פתיחה מיידית של בתי הכנסת, כדי לאפשר ליהודים בכל מקום להתפלל כראוי ב"בית מקדש מעט" ולא כפי שנאלצו להתפלל עד כה, מחוסר ברירה, במרפסות ובשטחים פתוחים. כמו כן, בשעה שמוסדות החינוך החלו לפעול בכל מקום, כולל כפרי נוער וכד', הגיעה השעה לאפשר פתיחת הישיבות והכוללים בכל מקום, ולא רק במתווה מגביל, שלא מאפשר את הפעלתם המעשית בכל המקומות".

בנוסף, "במסגרת החזרה לשיגרה מבחינה כלכלית, קוראים חברי הכנסת של יהדות התורה לחדש את התחבורה ציבורית לערים, ישובים ושכונות חרדיות, כדי לאפשר לאלפי עובדים ועובדות חרדיים, וכן לצוותי הוראה ולתלמידים רבים המשתמשים בתחבורה הציבורית, להגיע שוב למקומות עבודתם ולימודיהם, דבר שנמנע מהם כאשר התחבורה הציבורית במקומות מגוריהם פועלת עדיין במתכונת מצומצמת מאוד ובחלק מהמקומות טרם הופעלה בכלל".

חברי הכנסת של סיעת יהדות התורה הודיעו כי "יפנו בדחיפות אל ראש הממשלה ואל השרים הנוגעים בדבר, שרי הבריאות, האוצר, החינוך, והתחבורה, כדי לבצע ללא דיחוי את פתיחת בתי הכנסת והישיבות וחידוש התחבורה הציבורית בכל מקום ברחבי הארץ, בכפוף להנחיות ולכללים שייקבעו".

לא אכפת להם: אדוני ראש הממשלה, מה עם בתי הכנסת? / שמואל בן צבי