מה מצפים משוטר שנבחר לתפקיד בגלל העיניים היפות ….
שאתם בממשלה קבעתם את החוק לתת קנס לילדים מתחת לגיל 18 ?!…
במקרה הזה כמו בהרבה מקרים שיקול דעת יכול להועיל למי שיש דעת….