שימו לב לכמות השינויים המוסבים בתמונה,
נעשה ברשלנות, זה נראה שהם הדביקו כמה תמונות יחד