תודה לאל שנתפס המרצח, השם יקום דמם.
כל הכבוד.
אמן שתמצאו גם את רוצחי גולדין ואורון ותחזירו אותם לארצנו. אמן!