לא רואים כלום בהסרטה לגבי ההנחיות באיצקוביץ שאני הייתי בעבר לא בדיוק שמרו