מסיכם עם כל מילה של אלקין.
חבל שלא תמך בסער עוד בתוך הליכוד.