אשריו ואשרי חלקו. חבל שרבים נמנעים מלקיים דינים דאורייתא בעוד שמהדרים בעניינים דרבנן. טיש הרי הוא מצוות עשה דאורייתא לכו"ע…