הסיטרא אחראי לקראת הסוף בעזרת השם הכיפה שלבנט בגודל חצי שקל
וזה משהו שווה מבחינה רוחנית.באף נאום אין בעזרת השם