כל הכבוד למוסרים את נפשם עבור בטחון עם ישראל
התפללו להצלחתם