באלבומו המצוין של ר' אייזיק האניג 'על ההרים' מופיע גם הלחן על המילים בתפילת ערבית של ליל שבת 'ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוש עלינו סכת רחמים וחיים ושלום, הפורש סכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים', צפו בביצוע מרגש לפני קהל