בהרבה קהילות נוהגים כשהחתן מבדיל במוצאי שבת הראשונה אחרי הנישואין לזרוק עליו מגבות | צפו באדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מעודד את הציבור ומקיים בעצמו שמחת חתן וכלה | צילום: ברוך אוביץ