מאות אנשי עסקים התאספו לפני מספר שבועות ליומיים של “ירחי כלה” בקיבוץ חפץ חיים • ארגון ‘ארחות יושר’ לחיזוק לימוד המוסר שיזם את הכינוס, תכנן את סדר היום באופן בו בין סדרי הלימוד ושיעורי התורה, שומעים המשתתפים גם דרשות מוסר והתחזקות בדגש על חיבור לדרך ארץ שקדמה לתורה