ביוזמתו הברוכה של יו''ר המועה''ד הרב עובדיה דהן: מעמד נכבד של קבורת הגניזה במעמד רבני העיר בערב חג מתן התורה • הרב דהן: 'יש להתבונן היטב מה מביאים לגניזה, לא כל נייר או עיתון יש לגנוז'

במעמד מיוחד ומכובד התקיימה קבורת ספרי תורה תפילין ומזוזות בהשתתפות רבנים ויו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן.

מסורת של שנים אותה הנהיג הרב הראשי לאשדוד הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל לתת כבוד מיוחד לגנזי הקודש וקבע שבסמוך לחג השבועות יערכו מעמד של קבורת הגניזה, כדי לתת את החשיבות של כתבי הקודש שנפסלו או שנקרעו שיבואו למקומם בכבוד.

נושא הגניזה חשוב הוא עד למאוד כמובא בספרים הק' והרב עבדיה דהן פועל ועושה בכל עת למען כבוד הגניזה לבל יתגוללו שמות הקודש בחוצות ולעשות ככל כדי לשמור על הכבוד הראוי. בצידו של בית העלמין נבנה ביתן גניזה ענק ורחב ידים המשרת את כל תושבי העיר ובתי הכנסת. בנוסף, קיימת גישה נוחה להנחת פרשיות תפילין או יריעות ספרי תורה שנפסלו, בתיבה מיוחדת מברזל כדי להניחם בתיבה זו בלבד.

במעמד הקבורה הוכנסו בתוך כד חרס ענק יריעות של ספרי תורה שנפסלו, פרשיות של תפילין ומזוזות שנפסלו, פריטים קדושים אלו הונחו אחר כבוד בכדי חרס ונאטמו כראוי בטיט כמבואר בהלכה על ידי הרה"ג ר' חיים בן חמו אחראי הגניזה ותרבות תורנית במועצה הדתית, בסמוך לציונו של הרב הראשי לאשדוד הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל שם נכרה קבר רחב לשם כך, בנוסף, הרב עובדיה דהן דאג לבנות מצבה רחבה גדולה ומפוארת בצורת שני לוחות הברית הניכרת לעין כל, עם גידור בעמודי שיש מרהיבים שיהוו אות סימון לקבורת הגניזה של ספרי תורה פרשיות תפילין ומזוזות.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית הביא בתחילת דבריו את ברכתו של הרב הראשי הגר"ח פינטו אשר נוהג להשתתף באופן קבוע במעמד חשוב ונכבד זה, אך הפעם נבצר ממנו להשתתף. הרב דהן הזכיר על ההתעוררות בציבור בנושא של בדיקת תפילין ומזוזות במבצע של המועצה מידי חודש בחודשו ואכן אין ספק שמתוך הערכה שאנו נותנים ל'שברי לוחות' נזכה לקבלת מתן תורה בשלמות.

בסיום, ציין לשבח את פעילותו המסורה של הרב חיים בן חמו, אשר במשך כל השנה אחראי על נושא הסת"ם במועצה ודואג על הגניזה במשך כל ימות השנה שתטופל בהתאם ובכבוד הראוי. הרב דהן הביא בדבריו שקיים מנהג חשוב בקהילות יוצאי צפון אפריקה שהיו מחלקים לכל א' מהמשתתפים חבילה קטנה של כתבי הקודש לגונזה ואחר כך היו עושים סעודה ושרים ושמחים לכבודה של תורה ויש בזה הרבה מחביבות התורה וכבודה.

בהטמנת הכד בקבר שנכרה במיוחד לכך התכבד הרב הראשי הגר"י שיינין כשאת הכד מסר בידיו הרב עובדיה דהן ומיד אחר כך הרבנים כיסו בעפר את הבור.

בהזדמנות זו, יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן מבקש לציין שוב להודיע לציבור הרחב: "כי יש להתבונן היטב ולראות מה מביאים לגניזה, לא כל עיתון פרסומי הוא ראוי לגניזה, בנוסף, יש להניח בשקיות רק את כתבי קודש, כדי לשמור על קדושת השמות ומאידך להביא את הגניזה בכבוד שלא יתבזו ח"ו ולהכניסם בפנים כדי שלא יעופו ברוח ויתגוללו על הארץ בביזיון".