הדברים נאמרו בביקור שערך יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי במעונו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא • "מי שיעזור לש"ס אשריו ואשרי חלקו יהיה שותף לתורה לקדושה לטהרה בארץ ישראל", הוסיף האדמו"ר

חיזוק נוסף וגדול לתנועת ש"ס מרבני משפחת אבוחצירא: לאחר המכתב הנדיר מאת האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה בו הוא קורא להתאחד תחת הנהגת מועצת חכמי התורה ולפעול אך ורק לתנועת ש"ס, הכריז הבוקר האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא שליט"א אף הוא לפעול בכל הכח ולתמוך אך ורק בתנועת ש"ס.

בביקור שערך יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי הבוקר במעונו של האדמו"ר רבי יקותיאל התקבל בחביבות רבה תוך כדי שהוא מעריף על ראשו ברכות לרוב.

בדבריו התייחס האדמו"ר למינויו של דרעי ליו"ר ש"ס ע"י מרן זיע"א. ואמר "זכית. אשריך מרן פאר הדור שם אותך שתהיה יו"ר ויש לך ברכה. הברכה שלו תלווה אותך והזכות שלו ושל אבותינו הקדושים יהיה לך לחן וחסד וסייעתא דשמיא גדולה. אתה מעל הכל אז הברכה שורה איתך".

האדמו"ר שליט"א אף העריף ברכות לאלה שיעמדו לימינו של יו"ר התנועה ויסייעו להצלחתה בבחירות הקרובות. "הברכה שורה לכל מי שיעזור לך, לכל מי שיעמוד איתך יהיה לו ברכה גדולה ומבורך מן השמיים ממרן פאר הדור ומאבותינו הקדושים. הם יגנו בעדך ויהיה הצלחה גדולה ואשריו כל מי שעוזר לש"ס, אשריו ואשרי חלקו . יהיה מבורך בכל הברכות וזכות אבותינו הקדושים ומרן בשמיים יברכו את כולם, שיהיה להם ישועות גדולות ויהיה להם ברכות גדולות שהם שותפים לחיזוק התורה, לחיזוק הקדושה, לחיזוק הטהרה".

האדמו"ר ציין את פועלו הגדול של דרעי במשך שנים בהקמת המפעל הגדול הזה "אשריך רבי אריה שעשית דברים גדולים ותמשיך ותעשה דברים גדולים מאד וה' יהיה בעזרך ואבותינו הקדושים ילוו אותך וכל אשר תעשה תצליח ותעלה מעלה מעלה ויהיה לך ברכה גדולה ותהיה מבורך בכל הברכות ויהיה בעזרת האל וישועתו ישועות גדולות לכלל ישראל לזכות כל מי שיעזור לש"ס ויהיה שותף בכל התורה וירא"ש וקדושה וטהרה. ותהיה הראש המוביל בכל הדברים. אשריך רבי אריה שה' ישמרך ויחייך תהיה מבורך יהי רצון". סיים האדמו"ר.

יצוין כי תמיכת משפחת רבני אבוחצירא מהווה חיזוק גדול ומשמעותי לתנועת ש"ס אשר להם רבבות תלמידים ההולכים לאורם ברחבי הארץ. רבני אבוחצירא שעד היום נמנעו להתערב בנושאים פוליטיים רואים כעת שעת חירום וזאת בעקבות סכנת קיומו של עולם התורה וע"כ החליטו להירתם בכל כוחם למען התנועה הקדושה.

צילום : יעקב כהן