מסע הקודש של ארגון 'דרשו' לליטא מגיע היום לשיאו, בתפילה נרגשת של עשרות ראשי ישיבות ורבנים על ציונו של מרן רבי ישראל מאיר הכהן, ה'חפץ חיים' • בראש המשלחת עומד הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א, חבר מועצת חכמי התורה ומשתתפים בה גם הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין, ראש ישיבת 'קרית מלך', הגאון רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ, הגאון רבי דוד אלתר, בן כ"ק מרן האדמו"ר מגור, הגאון רבי שלמה קנייבסקי, בן מרן הגר"ח קנייבסקי וראש ישיבות 'תפארת ציון' ו'קרית מלך'