קליפ יפהפה
האזנתי ואני מאזין שוב ושוב, תודה רבה לכם, חומרים מדהימים אתם מביאים. חן חן