בלעדי: תלמידי 'תורה בתפארתה' משוחחים בלימוד עם הגראי"ל שטיינמן • צפו

נערך במסגרת השיעורים הקבועים אותם מוסר מרן הגראי"ל שליט"א בביתו לקבוצות מבחירי תלמידי הישיבות שבראשותו • הבחורים שמעו מראש הישיבה שיעור בסוגיית 'תרי רובי' בסוף פרק ראשון של מסכת כתובות ודנו עמו בהוויות דאביי ורבא

למעונו של מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א, עלו בסוף השבוע עשרות מבחירי תלמידי ישיבת 'תורה בתפארתה', לשמוע דברי אלוקים חיים.

הבחורים הצטופפו בחדרו הקטן של הגראי"ל, אשר מסר בפניהם שיעור בסוגיית 'תרי רובי' בסוף פרק ראשון של מסכת כתובות. הם אף שוחחו עמו בלימוד, מתוך ריתחא דאורייתא וחרדת קודש.

השיעור התקיים במסגרת השיעורים הקבועים אותם מוסר הגראי"ל בביתו לקבוצות מבחורי הישיבות שבראשותו – אורחות תורה, גאון יעקב ותורה בתפארתה. אחד הנוכחים הנציח את הרגעים המרטיטים.

קרא עוד:
[postim]

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו