עשרים שנה להסתלקותו ט"ז אדר תשנ"ו – תשע"ו: צפו בתיעודים נדירים מהופעותיו המרוממות בקהל עם לחיזוק התורה ומעבודתו הנאדרה בקודש

האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זצ"ל בתפילת הושענא רבה

החל מהערב אור לט"ז אדר א' יומא דהילולא העשרים של כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זצוק"ל צפויים אלפים מכלל הציבור היהודי, ובמרכזם אלפי חסידי גור לעלות על ציון קדשו שבחצר ישיבת 'שפת אמת' בעיה"ק ירושלים, שם נטמן לצד אביו כ"ק מרן אדמו"ר ה"אמרי אמת" זצוק"ל.

כ"ק מרן אדמו"ר זצ"ל נסתלק לשמי רום באופן פתאומי ביום ט"ז לחודש אדר שנת תשנ"ו למחרת יום פורים דמוקפין שבו ערך את שולחנו הטהור לכבוד היום במעמד אלפי חסדי גור בבית מדרשו לאחר תקופת הנהגה שבהן כיהן בהנהגת ממלכת בית גור מאז הסתלקות אחיו כ"ק מרן האדמו"ר בעל 'לב שמחה' מגור זי"ע.

האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור, לצד אחיו הגדול האדמו"ר ה'לב שמחה' מגור, בחנוכת הבית לישיבת חסידי גור באשדוד, תשל"ט

לאחר הסתלקותו של מרן האדמו"ר זצ"ל לוקטו שיחות קדשו ודברי תורתו שנשא בלבת אש קודש בשולחנותיו הטהורים ובעתי שמחה וביומא דפגרא בחמשת ספרי 'פני מנחם' על התורה והמועדים, ורבים יעסקו בלימוד בספריו הקדושים הנוספים שנדפסו מתורתו העמוקה והטהורה, 'אוצר מכתבים', 'אוצר דרשות ומאמרים' ו'שולי הגליון'.

זכרו הטהור יעלה בהתוועדויות שיערכו הערב על ידי צבור חסידי גור בכל בתי החסידים בארץ ובחו״ל, כשישוחחו רבות מרום גדלותו התורנית ואורחות חייו המופלגות, דרכי הנהגתו הרוממה והרחימאית את עדת הקודש, ויספרו סיפורי הוד מופת מישועות שהמשיך לעם ישראל בכוח תפילותיו וברכותיו בקודש.

אלפי אנשים שיעלו להתפלל על ציון קדשו יעתירו וישאו תחינה ותפילה לישועת עם ישראל הזקוק לרחמי שמים בכלל ובפרט, ויעלו בזיכרונם את דבריו הק' שאמר בליל הסתלקותו בביתו כמה שעות לפני עלותו למרום: "מיתת צדיקים מכפרת. כלל ישראל שרוי במצב קשה. צריך מסירות נפש בשביל כלל ישראל. אני רואה שכאן קשה לפעול״. מלמעלה אפשר הרבה יותר לפעול". וכפי שהבטיח הרבה נושעו בעת תפילתם.

זכותו יגן עלינו.

האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זצ"ל נושא דברים בסיום הש"ס, תש"ן

האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זצ"ל בכנסיה הגדולה

האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זצ"ל בדברי קדשו בשמחת נישואין