אלפי חסידי בעלזא משתתפים בשעה זו בוועידה העולמית של קהל חסידי בעלזא בהיכל ארנה בירושלים - צפו בוידאו מכניסת כ"ק מרן האדמו"ר שליט""א להיכל. לפני כן נשא הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א שנשא דברים נרגשים ופרץ בבכי כאשר רבים מהקהל מתרגשים עימו יחד.