ניצחון הרוח על החומר • מנכ"ל גנזך קידוש השם בראיון

פגשנו לשיחה את הרב דוד סקולסקי, מנכ"ל גנזך קידוש השם על הגבורה היהודית במהלך השואה האיומה, שמירת תורה וקיום המצוות בתוככי מחנות המוות • הרוח היהודי שניצח את החומר