הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בברכת האילנות • צילום: יעקב לדרמן