ויכוח פרץ במליאת הכנסת בין דב חנין לסגן שר הביטחון אלי בן דהן בשאילה האם הסכסוך בין ישראל לפלסטינים דומה לסוגיית הגמרא של שניים אוחזים בטלית, שהדין הוא: יחלוקו

דב חנין, חבר הכנסת היהודי מהרשימה המשותפת, אמר במהלך נאום שנשא בדיון במליאת הכנסת כי הסכסוך הישראלי – פלסטיני דומה לסוגיית הגמרא בדין שניים שאוחזים בטלית וצריכים לחלוק בה.

הוא הוסיף כי "מה דעלך סני לחברך לא תעביד", ומצוות ואהבת לרעך כמוך תקיפות גם במקרה זה, ואם היהודים מעוניינים במדינה, עלינו לאפשר זאת גם לערבים הפלסטינים.

מי שעלה להשיב על דבריו, היה סגן שר הביטחון אלי בן דהן מהבית היהודי שענה כי בסוגיית שניים אוחזים מדובר בשתי בעלי זכויות, אך כאן צריך להבין כי אין דבר כזה מדינה פלסטינית ולעולם לא יהיה.