מטפס הרים תיעד עצמו במצלמת גו פרו כשהוא בטיפוס על חודו של צוק הנמצא על סף תהום בגובה מאות מטרים • בסרטון שומעים את נשימותיו הקשות והוא עונה לשאלת מטפס אחר כי זה טיפוס מעולה