רבותי! צריכים לשאוף גבוה גבוה, לא להתייאש, לא להרפות! ובס"ד נגיע רחוק! השמיים הם הגבול!!!