נמר, לך תבין: שתים נפלו לידיו של הנמר - את האחת טרף ואילו על השניה הוא לקח חסות. צפו