בסרטון שהופץ בימים האחרונים נראה ערבי קונה מחלה מיהודי • הסרטון עורר לעג ברשת אלא שבירור קצר העלה כי מדובר בסגולה שהביא החיד"א בספרו • ומה פסק הגר"ח קנייבסקי בענין? • לסיפור המלא

בימים האחרונים הופץ ברשת סרטון המתעד יהודי שמוכר את המחלה ממנה הוא סובל לערבי בשם אבו עלא'. בסרטון נאה יהודי כשהוא מעביר לערבי 600 ש"ח במזומן ולאחר מכן הערבי אומר "אני קונה את המחלה של רפאל בן רחל תמורת 600 שקלים".

בוידאו: מעמד מכירת המחלה. (צילום: אבי בן ישראל)

פרסום הסרטון עורר לעג ברשת, אלא שמסתבר כי מקור הלעג בבורות וחוסר ידע. בירור קצר מעלה כי מדובר בסגולה שמופיעה כבר בספריהם של גדולי הדורות. כך לדוגמא כותב מרן חיד"א זיע"א בספרו 'ברית עולם': "שמעתי מאדם גדול שראה גוי שמכר החולי, והמוכר נתרפא, והקונה נלכד בחולי".

ואילו בשו"ת 'חתם סופר' (יו"ד ס' שלט) מובא ש"נשאל מאחד על דבר כהן שיש לו חולי נכפה, ונמצא בספר שיש לזה תרופה שיתן החולה את ידו ליד ערל מת, ויאמר לחש: "קח ממני החולי שאינו מזיק לך, ולי אתה מטיבו", וכבר ניסה אחד רפואה זו ונתרפא. והתירו ה"חתם סופר"".

יצוין כי בשטר מכירת חמץ לגוי יש שנהגו להוסיף: "הריני מוכר ומקנה לגוי כל חולי ומחלה שיש לי ולבני ביתי". בענין זה מעיד הרב חנניה צ'ולק: "כשנשאל רבי חיים קנייבסקי שליט"א אודות מה שכתבו באחרונים שאפשר למכור מחלה לגוי עם החמץ, וסיפרו לו שיש נוהגים כן במכירת חמץ, שכותבים בשטר המכר שמוכרים לגוי גם כל חולי וכל מכה, ושאלתיו מה נעשה אחרי הפסח כשחוזרים וקונים את החמץ מהגוי, היכן הולכת המחלה אז, והשיב שאין אנו לוקחים בחזרה את המחלות, רק את החמץ בלבד, ושאלו אם יכולים לעשות כן, והשיב שיכולים לעשות כן בלי חשש"