אמן העץ פסל וגילף בעבודת נמלים בלתי רגילה נחש צפע שנראה אמיתי לחלוטין. צפו בתהליך המלא דקה אחר דקה