בצפון דנמרק מתרחשת תופעת טבע נדירה בעקבות המיזוג של הים הצפוני והים הבלטי. אל תפספסו