משחק באחד הקעמפים בארה"ב ביקש להציג רעיון חינוכי על עולם הזה ועולם הבא אך עורר גל ביקורות בעקבות צורת המשחק • צפו במת המתעורר לחיים מתוך ארון הקבורה

אולי זה הקעמפ הארוך מידי שאילץ את מארגניו לחפש עוד רעיונות יצירתיים שיעסיקו את הילדים, ואולי זה אכן הגיע מתוך מטרה חינוכית טובה, אך הסרטון הזה מעורר תגובות רבות בארצות הברית.

על מנת להמחיש לילדים על עולם הזה ועולם הבא, בחרו מארגני הקעמפ לקיים הלוויה, במהלכה אף נישאו הספדים ל"מת" שהיה כל אותו הזמן בארון הסגור – כדרך שקוברים בארה"ב. עם סיום ההספדים, יצא המת החי מהארון עם שלט עליו נכתב "עולם הבא" לקול מצהלות הילדים.

אך מתברר כי לא כולם אהבו את הרעיון. כך לדוגמה, בארגון "מתעסקים" המקומי אומרים כי "כל מי שמטפל ומגיש עזרה בזמן של טרגדיה בקהילה יודע שאחת הבעיות הקשות שאתם אנחנו צריכים להתמודד היא הטראומה שעוברים הילדים בזמן הלוויה ואחריה. מי יהיה אחראי ומי ייתן את הדין אם וכאשר אחד מילדי הקעמפ יחווה טראומה לאחר הצפייה במשחק?".

הארגון, המקביל לזק"א כאן בארץ, שואל: "מי יהיה אחראי לילד שח"ו יצטרך כעבור זמן לחוות לוויה של בן משפחה, ואז יצפה שמיד אחרי אמירת הקדיש, בן המשפחה יקפוץ מהארון ויקום לתחיה – וישאל את המבוגר שעומד לידו מתי יקום הנפטר ויצא מהארון, כמו שהיה בלוויה של הקעמפ? האם זה מה שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו, שלוויה זו בדיחה?"

בעקבות העובדה שמארגני הקעמפ השתמשו עם שלט עליו היה הלוגו של מתעסקים, סיפרו בארגון כי "ביום של המשחק ההזוי קרסה מרכזית "מתעסקים", אנשים כעסו ושאלו "כמה נמוך מוכן הארגון לרדת? כולם חשבו שאנחנו יזמנו את המשחק ההזוי הזה".

"אנחנו חוזרים ומצהירים שאנחנו עושים עבודת קדש כשאנחנו מטפלים בנפטרים ובלוויות אנחנו לא עושים צחוק מלוויה או מנפטרים, אנחנו לוקחים את המקרה הזה שאירע בקעמפ ברצינות גדולה. אנחנו מצהירים שאין לנו כל קשר לעניין ולמי שיש הערות ותלונות, עליו לפנות להנהלת הקעמפ".