הפעם הסטנדרים לא עזרו: צפו בחילוץ ובשירה שפרצה בעקבותיו