רוכב האופניים שבסרטון הועף ע"י מכונית ולאחר מכן ע"י משאית - והצליח להתרומם