תיעוד מפעים: רגעי השיא בחתונת נכד כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א אמש • מרן ראש הישיבה וכ"ק מרן האדמו"ר שליט"א פצחו בריקוד משותף לקול שירת רבבות החסידים שנכחו בשמחה • צפו