כל מילה בסלע, גם הסגנון הנעים! תודה רבה על השיחות השבועיות.