בתחילת כנס שנערך לרגל חודש הרחמים והסליחות בעיר אשקלון בראשות ראש ישיבת כסא רחמים, קם אחד המשתתפים ופתח בברכת "שחלק מחכמתו ליראיו" • הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א מיהר להשתיקו בהזהירו כי אין לברך עליו

"במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא ענוותנותו": בימים אלו, משתתף מרן הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א בכנסי חיזוק רבים הנערכים בערים השונות ברחבי הארץ, בהשתתפות המונים הבאים לשמוע דברי חיזוק והתעוררות לקראת הימים הנוראים.

בכנס שנערך בשבוע האחרון בעיר אשקלון, תיעד אחד הנוכחים במצלמתו האישית את כניסת ראש הישיבה אל בית הכנסת בו נערך הכינוס. כאשר התיישב הרב מאזוז על מקומו, קם אחד נוכחים ופתח בברכת "שחלק מחכמתו ליריאיו" בשם ומלכות.

מרן הגר"מ מאזוז, אשר נדיר לראותו מרים את קולו, התחיל לצעוק על המברך: ברכות לבטלה אלה! אסור לברך כך עלי!. בהוסיפו, כי באם יברכו עליו שוב ברכה זו בהגיעו לאירועים המוניים, לא תהיה לו ברירה כי אם להפסיק להשתתף בכנסי החיזוק הרבים הנערכים בימים אלה.

אלפי משתתפים במסעות החיזוק של מרן הגר"מ מאזוז שליט"א