מאות מרחבי הארץ נטלו חלק בעצרת חיזוק בביהמ"ד יחווה דעת בשכ' הר נוף בירושלים. הראשל"צ רבי יצחק יוסף קרא: לארגן שיעורי תורה בליל שבת של החורף אחר הסעודה.
מאות מתושבי עפולה, מגדל העמק, פתח תקווה, נס ציונה ועוד השתתפו בעצרת חיזוק שנערכה ע"י אל המעיין בהיכל ביהמ"ד "יחווה דעת" בירושלים בראשות חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף,
בעצרת השתתפו ונשאו דברים מרנן ורבנן הראשל"צ הגר"י יוסף, חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף, הגר"מ פינטו שליט"א ראש ישיבת פאר משה, הגר"א אריאלי שליט"א ראש ישיבת ברכת ישראל, והגר"נ זכריהו שליט"א רבה של קהילת עדן, יו"ר ש"ס השר הרב אריה דרעי, ומנכ"ל אל המעיין הרב משה אילוז. את המעמד הנחה מקורבם של גדולי ישראל הרב יהודה חזן.
הרשל"צ בדבריו עורר את הציבור לקבל קבלות של חיזוק בקביעת עיתים לתורה, וקרא לציבור להרבות בלימוד תורה בלילי שבת הארוכים של החורף הקרב ובא, "בחורף אחר סעודת שבת יש הרבה זמן צריך לנצל את הזמן הזה, כל קהילה יקבעו איזה שיעור תורה בצוותא וישבו ילמדו איזה תשובה בהלכה, אין תענוג יותר גדול מזה, זה עונג שבת אמיתי". אמר הרשל"צ.
הגר"ד יוסף עורר את הציבור בלאסוף זכויות ליום הדין וקרא לציבור להתרחק מכל מיני מכשירים טמאים אשר הם חורבן גדול לבית של תורה.
הגאון רבי אביגדור אריאלי שליט"א ראש ישיבת ברכת ישראל זעק בהוראתם של גדולי התורה ובראשם מועצת חכמי התורה על המכשירים הטמאים, "איך אפשר להיכנס ליום הדין ככה, רבש"ע איך שייך עם כל הטומאה הזאת, כל אחד צריך לעורר על כך". בדבריו ציין כי כל המעוניין לערוך כינוסי חיזוק בנושאים אלו בהשתתפותם של מועצת חכמי התורה שיפנה אלינו ונסדר זאת.
כזכור מלפני כשבוע הוציאה מועצת חכמי התורה מכתב חריף שלא שום אדם אין היתר להחזיק מכשירים אלו וכעת הם פועלים בכינוסים למגר את התופעה הקשה.
יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי אף הוא נשא דברי הכנה לראש השנה בפני ציבור ואמר "המטרה של הכנסים לשמוע דברי מוסר ותוכחה מגדולי ישראל  לעורר אותנו מה תכליתנו בעולם, צריך לזכור שכל אלה שהתפללו איתנו שנה שעברה בראש השנה ולא נמצאים איתנו היום שנזכור זה גזירה שנגזר בראש השנה אם זה בתאונות אם זה במחלות ומכל זה אפשר להינצל בראש השנה ע"י התבוננות וקבלות של חיזוק".
עצרת יחווה דעת (1) עצרת יחווה דעת (2) עצרת יחווה דעת (3) עצרת יחווה דעת (4) עצרת יחווה דעת (5) עצרת יחווה דעת (6) עצרת יחווה דעת (7) עצרת יחווה דעת (8) עצרת יחווה דעת (9) עצרת יחווה דעת (10) עצרת יחווה דעת (11) עצרת יחווה דעת (12) עצרת יחווה דעת (13)