יוזמה מעניינת מבית המועצה הדתית באשדוד - קורס הלכות תקיעת שופר לבעלי תוקעים הלכה למעשה לקראת ראש השנה: שיעורי הלכה למעשה בקורס לימוד והכנה לבעלי תוקעים בשופר • השיעורים נוסדו ע"י הגאון רבי סעדיה אריבי זצ"ל חבר לשכת הרבנות הראשית.

ציבור רחב של בעלי תוקעים בשופר תושבי העיר אשדוד הגיעו להשתתף השבוע בקורס 'חינם' ללימוד תקיעת השופר כהלכה ובצורה מדוייקת שהתקיים באולם שע"י המועצה הדתית. מי שיסד את השיעור והעלה את הרעיון של חשיבות לימוד הלכות תקיעת שופר במיוחד לבעלי התוקעים זה היה הרה"ג רבי סעדיה אריבי זצ"ל חבר לשכת הרה"ר רב מחלקת הנישואין והמקוואות וממניחי יסודות הקדושה והטהרה בעירנו, כאשר לקראת ראש השנה, יזם שיעור מקיף לליבון ושיפור תקיעת השופר להלכה ולמעשה.

את השיעור מעביר בצורה יסודית ומקיפה הרה"ג ר' חיים בן-חמו באולם שע"י המועצה הדתית באופן מקיף וביסודיות ע"פ כל כללי ההלכה והפוסקים תוך כדי הדגמה בתקיעת השופר בהשתתפות נכבדת של בעלי תוקעים מבתי הכנסת השונים בעיר מכל העדות והחוגים. הרב בן-חמו דאג להדפיס למשתתפים "קונטרס תקיעה בשופר הלכה למעשה" שאותה ערך בשעתו הגר"ס אריבי זצ"ל בתשובה ערוכה בספרו 'מדאני אסא' סי' י"ד ועליה סמכו גדולי ישראל ובראשם מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, ובה הדגיש "כי חובה לכל בעל תוקע ללמוד להתכונן ולהתאמן לפני ראש השנה בכדי שיוכל להוציא ידי חובה את הציבור".

DSCF9829

 

הרב חיים בן-חמו תקע בשופר תוך כדי שתוכנה מיוחדת ממוחשבת הקליטה את התקיעות ולאחר מכן "את את הקולות" על גבי מסך ענק אם הם נעשו כדין עם החילוק המתאים של זמן התקיעה ותקיעת השברים והתרועה, אם זה היה עם נשימה נוספת שזה פוסל או לא וכו'.

בדברים שנשא הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית אמר, כי לאור לקחי העבר, בהם הוכח כי באמצעות הלימוד ובדיקת התקיעות מול תוכנת מחשב המיוחדת, נמנעים מלחרוג מעיקרי ההלכה והיו כאלה שהתברר שלא ידעו את יסודות עיקר ההלכה בתקיעת השופר. שמענו את בעלי התוקעים בשופר תוקעים במהלך השיעור תקיעות בסדר תשר"ת בפני הרב המנחה מול התוכנה ואת ההערות החשובות כאשר כל זאת, כדי לעמוד על עיקר ההלכה בדיוק לפי דעת הפוסקים.

DSCF9870

בהזדמנות זו פנה הרב עובדיה דהן בבקשה לבעלי התוקעים, היות שבעירנו יש אנשים שאינם מסוגלים להגיע לבית הכנסת או שאין באפשרותם לשמוע קול שופר באזורם כמו בית אבות, או חולים, זקנים או מוגבלים אחרים, שיצרו קשר עם הרב חיים בן-חמו במועצה הדתית טל':8630607 08 כדי לזכות את אותם אלו בשמיעת קול שופר בראש השנה.

הרב עובדיה דהן הודיע כי משתתפי הקורס אשר הצליחו לעמוד בכור המבחן ותקעו כהלכה, יקבלו תעודה לשנת תשע"ז.

בסיום בירך את המשתתפים, שנזכה כולנו יחד לשמוע קולו של משיח במהרה בימינו ונזכה לגאולה השלמה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה וחילק 'לוח שנה' בהוצאת המועצה הדתית.

המשתתפים הודו מקרב ליבם למועצה הדתית על הקורס ההלכתי החשוב אשר האיר את עיניהם בתקיעת שופר כראוי אשר הוסיף להם נקודות חשובות בעיקר בפרטי הלכות תקיעת שופר.

הרב אליהו ביטון בעל תוקע ותיק המלווה באופן קבוע את הקורס החשוב עוד מתקופת חייו של הגאון רבי סעדיה אריבי זצ"ל נשא דברים קצרים בשם המשתתפים: זה הזמן לברך ולהודות לראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן על היוזמה הברוכה של 'המשך' קיום שיעורים חשובים אלו בנושא "תקיעת שופר" לבעלי התוקעים, זה עוזר מאוד, כשאני עומד בתיבה אחרי שני ימים של ראש השנה, הכל נראה אחרת הלחץ ירד, כבר שמעו אותי ובדקו אותי, אני כבר לא יכול להיות מופתע לאחר הקורסים הללו.

אין תוקע בשופר שאין לו אימה ויראה כשהוא מברך לתקוע בשופר, למרות שכבר חודש ימים הוא תוקע בסליחות, ודווקא כשניגש לתקוע תקיעות של החיוב בראש השנה, פתאום זה נתקע לך, אנו מתרגשים ומתקשים לתקוע, אבל מאז שאנו מתכוננים כראוי ולומדים את ההלכות למעשה עם בדיקה מעשית, הכל נעשה אחרת, יש לנו יותר בטחון וכח נפשי. לכן מכאן אנו קוראים שכל בעלי התוקעים למעלה ממאתיים בתי הכנסת כאן באשדוד שיגיעו לשיעורים הללו החשובים שהם אבן יסוד לכל בעל תוקע.

יצויין כי אחד המשתתפים שהגיע עם שופר לקורס מתחילתו ועד סופו סיפר כי הגיע מצרפת לירושלים לאחר ששמע על קיומו של הקורס וכך התעכב יום אחד ונסע לאשדוד למועצה הדתית כדי להשתתף בשיעור וכבר למחרת חזר לצרפת כשהוא לראשונה שמע את כל ההלכות בדקדוק רב, הלכה למעשה בשיעור שהתקיים במועצה הדתית.

DSCF9802 DSCF9810 DSCF9811 DSCF9812 DSCF9815 DSCF9818 DSCF9822 DSCF9826 DSCF9829 DSCF9834 DSCF9861 DSCF9870 DSCF9882 DSCF9889