בפה אחד הוא יכול לאכול, ובפיו השני הוא יכול להקיש. או בקיצור, לא מומלץ לפגוש את היצור הזה • צפו