איך לגרום לקב"ה שיהיה לו "שווה" - כביכול - להיטיב לנו את הדין? ומה גדר "רבים צריכים לו"? • קטע נבחר מתוך שיעורו של הגאון רבי בן ציון קוק שליט"א, ראש בית הוראה הכללי בירושלים