כשהמציאות עולה על כל דימיון: שום דבר לא יפריע לחניה של הנהג שבסרטון