שמחה בגלל תפילין פסולות? ממתק לשבת 'שובה' • צפו

איך אפשר לשלב בין אוירת השמחה של שבת לאוירת התשובה? ואיך הסביר החסיד לסופר הסת"ם את השמחה התמוהה שלו? • ממתק לשבת עם הרב נחמיה וילהלם, שליח הרבי מליובאוויטש זצוק"ל בבנגקוק בירת תאילנד

מסופר על חסיד מבוגר מרוסיה שזכה לצאת את גבולות מסך הברזל במהלך שנות הקומוניזם, כשהגיע לארץ הזדרז לבדוק את התפילין, שם ברוסיה אף פעם לא היתה לו הזדמנות לעשות את זה.

כשהסופר פתח את התפילין, גילה שהם היו פסולות מלכתחילה, זאת אומרת שהבנאדם לא הניח אף פעם תפילין כשרות, הוא היסס איך לספר את זה לחסיד ובכל זאת פנה אליו ואמר לו "אתה חייב לקנות תפילין חדשות התפילין שלך פסולות", לתדהמת הסופר, החסיד התחיל לרקוד בשמחה עצומה… הסופר ההמום, שאל אותו: "מה משמח אותך בדיוק?" ענה לו החסיד: "אני שמח שמחר סוף סוף אזכה להניח תפילין כשרות!"
*
השבת הקרובה נקראת "שבת שובה", הרבי מליובאוויטש מדגיש שבשבת זו יש שני קווים שלכאורה סותרים האחד את השני, מצד אחד זו שבת תשובה אחד מעשרת ימי תשובה ותשובה בדרך כלל נעשית מתוך התבוננות בדברים הלא טובים שעשיתי ואני מצטער עליהם מה שגורם לאדם לא להיות שמח, ומצד שני שבת זה יום של שמחה ומצווה עלינו להתענג ולשמוח, אם כן שבת ותשובה נראים כשני דברים שסותרים אחד את השני?
*
שבת שובה מאחדת את שני הניגודים ומלמדת אותנו לחיים, אדם צריך לדעת מצד אחד להיות באמת במצב של תשובה ומצד שני לעשות את התשובה דווקא מתוך שמחה,
משתי סיבות, ראשית כי התשובה היא מצווה וכל מצווה צריכה להיעשות בשמחה כמו שנאמר "עבדו את השם בשמחה" ושנית עצם הידיעה שהוא פותח דף חדש ומעכשיו יוכל לעשות את הדברים בצורה יותר טובה ויתקרב לאביו שבשמיים אמורה למלא אותו בשמחה.
*
יהי רצון שננצל את הימים המיוחדים האלו לתשובה מתוך שמחה, להחלטות טובות לשנה שתהיה הרבה יותר טובה, ובע"ה משמיים יזכו אותנו שהשנה החדשה תהיה שנה עם כל הסיבות להיות בשמחה מדברים טובים, ושבקרוב נזכה לשמחה הגדולה של הגאולה השלימה בקרוב ממש.

שבת שלום
הרב נחמיה וילהלם
בית חב"ד בנגקוק תאילנד

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו