זעם בעקבות קמפיין משרד החקלאות המעוות את ההלכה וקורא לציבור שלא לקיים את מנהג ישראל בעשיית כפרות לפני יום כיפור בתרנגול • ומה הפתרון לצער בעלי חיים?

זו השנה השנייה ברציפות שמשרד החקלאות יוצא בקמפיין מביש נגד קיום מנהג הכפרות. אומנם יש מחלוקת הלכתית באשר לצורך לקיים מנהג זה דווקא עם תרנגול, אך אין חולק שעדיף לעשות זאת עם התרנגול ולתרום את הכסף לצדקה.

בלי להתבלבל, נוטל על עצמו שר החקלאות אורי אריאל את הסמכות ההלכתית להכניס ראשו ולפסוק במחלוקת בין הבית יוסף לרמ"א. תוך התעלמות מוחלטת מאחת השיטות ההלכתיות, מפרסם משרד החקלאות שאריאל עומד בראשו סרטון סאטירי עם קריאת התרנגולים "ההלכה לצידנו!".

מרן הבית יוסף בסימן תר"ה: "מה שנוהגים לעשות כפרות בערב יום כיפור, לשחוט תרנגול על כל בן זכר ולומר עליו פסוקים, יש למנוע המנהג". מנגד, הרמ"א כותב: "יש מהגאונים שכתבו מנהג זה, וכן כתבו אותו רבים מן האחרונים, וכן נוהגין בכל מדינות אלו. ואין לשנות, כי הוא מנהג ותיקין".

הראשל"צ, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, כתב בספרו 'ילקוט יוסף': "המנהג בכל תפוצות ישראל לעשות "כפרות" בערב יום הכפורים, דהיינו שנוהגים לשחוט תרנגול לכל אחד מבני הבית, ומנהג זה יסודתו בהררי קודש עוד מימות הגאונים. ויתכן דמה שכתב מרן בשלחן ערוך שלא לנהוג כן, לא דיבר באופן שנותן העוף לעניים. וגם הוא מנהג קדום שנהגו בו דלא כדעת מרן השלחן ערוך, וכבר כתב מרן עצמו בהקדמתו לבית יוסף, שלא בא לעקור מנהגים קדומים, ומנהג זה הוא מנהג קדמון כפי שהעידו האחרונים".

הסרטון המביש של משרד החקלאות:

אומנם, גם צער בעלי חיים הוא איסור מן התורה. אך על מנת למנוע את טלטול התרנגולות ואת התנהלות חלק ממוכרי התרנגולים לכפרות, יתכבד נא השר אריאל וינחה את צוות משרדו לפעול נקודתית מול אנשים אלו ואל יהין לצאת בקמפיין כה מביש נגד מנהג ישראל – תורה היא.

ח"כ אורי מקלב, אשר זעם אף הוא כאשר נתקל בקמפיין זה, פנה לשר החקלאות אורי אריאל בבקשה לעצור לאלתר את הקמפיין שקורא להעדיף שימוש בכסף על פני תרנגולות עבור מנהג הכפרות בערב יום כיפור.

"מנהג הכפרות שנהגו ישראל מקדמת דנא, ניתקן להיעשות בבעל חיים – תרנגול או דג, או לפדותם בכסף, ודאי שכל אחד ינהג כמסורת אבותיו ורבותיו, אך משום מה נראה שאנשי המקצוע במשרד החקלאות החליטו ליטול את הדין לידיהם ולפסוק הלכה שעדיף לקיים כפרות בכסף דווקא", כתב מקלב במכתבו.

הרי אין ספק, כי קמפיין דומה באחת ממדינות אירופה, הייתה זוכה לגינוי מצד ישראל בשל המוטיב האנטישמי. כפי שכתב מקלב לאורי אריאל: "מיותר לחשוב כיצד היו מגיבים אילו נעשה פרסום כזה באחת ממדינות העולם, או אילו נעשה פרסום כזה כאן בארץ כנגד קיום מנהג של עם אחר, איך היו מגיבים או מפרשים אותנו".

בנוסף, מקלב טען כי בשנה החולפת הקמפיין הזה הוביל להסתה נגד ציבור הנוהגים לקיים את מנהג הכפרות עם עופות. "בנוסף, כבר בשנה שעברה הסרטון הזה גרם להסתה כנגד ציבור שומרי המצוות, ולתסיסה מיותרת של ארגוני צער בעלי חיים, אשר כבר שנים פועלים לעקירת מצווה זו מישראל".

משרד החקלאות בקמפיין נגד מנהג ישראל לקיום "כפרות" עם תרנגול

EX200
640-916
2V0-621
1Z0-062
300-135
200-125
100-105
300-320
210-060
CISSP
400-051
200-310
300-115
300-101
EX200
210-060
CISSP
200-105
210-260
70-697
200-125
100-105
300-320
210-060
CISSP
100-105
300-320
210-060
CISSP
200-105
300-209
N10-006
642-999
642-998
EX300
300-135
210-065
300-360
070-462
70-410
300-101
EX200
640-916
2V0-621
1Z0-062
200-125
100-105
100-105
300-320
210-060
CISSP
200-105
300-209
70-410
300-101
EX200
640-916
2V0-621
642-998
EX300
200-125
100-105
300-320
210-060
200-105
210-260
70-697
400-051
200-310
300-115
200-105
210-260
70-697
400-051
200-310
300-115
300-101
EX200
We assist you to prepare for almost all the main certifications which are regarded valuable the IT sector.Certifications provide a structure and a reason to learn a new technology and they can help IT professionals boost their resume and keep their skills sharp. Certifications from leading vendors are the first step toward gaining industry-recognized expertise in a relevant domain, and will surely be a valuable asset for any candidate.
640-916
2V0-621
1Z0-062
300-360
070-462
70-410
70-410
300-070
300-075
300-209
N10-006
642-999
642-998
EX300
300-320
210-060
70-697
400-051200-310
300-115
300-101
EX200
640-916
2V0-621
1Z0-062
200-125
300-101
N10-006
300-115
100-101
ADM-201
N10-006
ICBB
NSE7
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
PEGACPBA71V1
220-901
70-534
LX0-104
070-461
210-060
400-201
350-018
ADM-201
CISSP
1Z0-060

http://www.jdn.co.il/news/israel/557367