צפו בווידאו ענק - סיכום האירוע האדיר - המעמד ההיסטורי והמפואר לכבודה של תורה בראשות רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א ומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א • כאשר רבבת עמלי התורה לומדי ישיבות "עטרת שלמה" השתתפו במעמד "חנוכת הישיבה הגדולה" בקרית הישיבה ו"הכנסת שבעה ספרי תורה" לזכרם הטהור של שבעת הרועים-ראשי ישיבת טעלז לדורותיה • במעמד הרבבות ההיסטורי פיארו והשתתפו חברי מועצג"ת, גדולי ראשי הישיבות אדמו"רים ורבנים שליט"א * במרכז המעמד נערך סיום הש"ס ע"י שניים מתלמידי הישיבה, כהוקרה לנדיב שבנה ותרם מהונו את בנין הישיבה המפואר ולעילוי נשמת אמו ע"ה • עולם התורה לבש חג וחגג את שמחת התורה עם ישיבות "עטרת שלמה" •

טעלז בתפארתה • צפו בסרט המרגש על ממלכת התורה בליטא